Popis montáže zajišťovací automobilové boty P - stop


M O N T Á Ž N Í   N Á V O D
  • Podle šířky pneumatiky nastavíme správnou rozteč zadních dorazů na klínech a horním háku. Dorazy na klínech lze povytáhnout na požadovaný rozměr pokud klíny otočíme o 180°. Podle průměru pneumatiky můžeme nastavit táhla u středové kostky. Klíny pak roztáhneme a zasuneme pod kolo (obr. 2 )
  • Vrchní hák nasadíme z boku na pneumatiku a po obvodu jej posuneme až na její vrchol. (obr. 3 )
  • Středovou kostku uchopíme za spodní část a tlačíme směrem nahoru. Přitom přidržujeme vrchní hák proti posunutí. Hřeben vrchního háku zasuneme do středové kostky. Západka hřebene brání vytažení a uvolnění celé sestavy. (obr. 4 )
  • Na sestavenou část botičky nasadíme kryt a zamkneme jej. Tento kryt zamezuje jak přístupu ke šroubům tak vypuštění kola. Botičku můžeme ještě po uzamčení krytu stáhnout imbus klíčem otvorem v krytu (obr. 5 )
  • Při demontáži botičky odemkneme a sejmeme kryt, uvolníme západku, případně si pomůžeme napínací rohatkou a vše uvolníme. Klíny vrátíme do původní polohy a jednotlivé části sejmeme z kola.
nahoru